מערכות ניהול שונות

איכות

תקן זה הנו התקן הבינלאומי המוכר עבור מערכת ניהול איכות. התקן מספק לארגון מערכת עקרונות שמטרתם לוודא את קיומה של גישה הגיונית ובריאה לניהול הפעילויות העסקיות על מנת להשיג בעקביות שביעות רצון בקרב הלקוחות.

איכות סביבה

תקן זה הנו תקן בינלאומי למערכת ניהול סביבתי. התקן מספק את הדרישות למערכת ניהול סביבתי וחשיבותו הנה בהגדרת השיטה כיצד יש לנהל פעילויות בהן קיים פוטנציאל להשפעה על הסביבה, באופן אשר יצמצם מצד אחד את הסיכון לסביבה ומצד שני את הסיכון העסקי של הפעילות.

בטיחות וגיהות

תקן זה הנו התקן הבינלאומי לבריאות תעסוקתית ומערכות לניהול בטיחות. הוא קיים כדי לעזור לכל מיני ארגונים לשים דגש על בטיחות וגהות במקומות העבודה בצורה מופגנת. תקן זה נתפס כתקן למערכות ניהול המוכר ביותר בעולם של בטיחות ובריאות.

HACCP

HACCP היא גישה שיטתית המבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות מזון. גישה זו באה לנתח לזהות ולאפיין את כל הסיכונים אשר עלולים להתרחש בכל אחד משלבי ייצור המזון.

אבטחת מידע

תקן זה הנו תקן בינלאומי למערכת ניהול אבטחת מידע בארגון. התקן מספק את הדרישות לאבטחת מידע בארגון ותהליכי הבקרה הנדרשים לתחזוק מערכת כזו.

תחבורה ותעבורה

תקן ישראלי 9301 הינו מדריך ייחודי לפיתוח ויישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית.

אחריות חברתית

תקן ישראלי זה הינו תקן ייחודי לניהול אחריות חברתית בארגון. התקן נועד לוודא כי הארגון מכיר את הסביבה החוקית והרגולציה תחתיהן הוא פועל ואת התנאים החברתיים עליו לקחת בחשבון בניהול הארגון. רונט מוכרת ומאושרת על ידי החברה למשק וכלכלה לביצוע מבדקים אלו

אבטחת מידע בפרטיות

תקן זה הנו תקן בינלאומי למערכת ניהול אבטחת מידע בפרטיות בארגון. התקן מספק את הדרישות לאבטחת מידע בארגון ותהליכי הבקרה הנדרשים לתחזוק מערכת כזו.​

צוות המשרד

רונן טוכפלד

מנכ"ל

יוליה ימרום

סמנכ"ל

פולינה ימרום

ראש תחום התעדה

קובי בן שמחון

ראש צוות סוקרים

רונן טוכפלד

מנכ"ל

פולינה ימרום

ראש תחום התעדה

יוליה ימרום

סמנכ"ל

קובי בן שמחון

ראש צוות סוקרים

צרו קשר היום: