תקנים תחת אקרדטציה

רונט מפוקחת על ידי גוף אקרדטציה אמריקאי, ANAB לתקנים ISO9001,  ISO14001 ,ISO 27001 ו-ISO 27701. פיקוח זה מאפשר רונט להקנות יתרון ליצואנים אשר נדרשים לעמוד בדרישות אחד מהתקנים הנ"ל ומתועדים על ידי רונט.

ANAB הינו גוף אקרדטציה מהקפדנים בעולם ועל ידי כך מחייב את רונט להקפיד על כל הכללים הבינלאומיים בצורה יסודית, לספק את שרות ההתעדה בהתאם לכללי אקרדטציה תוך דגש על יושרה ואמינות התעודה.

ISO 27001- ניהול אבטחת מידע

ISO 27001- ניהול אבטחת מידע

A32-3-Application Form ISMS 2022ISO 27001:2013 הנו התקן הבינלאומי המוכר עבור מערכת ניהול אבטחת מידע. תקן זה, באופן רשמי מציין דרישות

ISO 14001- ניהול איכות סביבה

ISO 14001- ניהול איכות סביבה

תקן איזו 14001 (EMS=Environmental Management Systems) הנו תקן בינלאומי למערכת ניהול סביבתי. התקן מספק את הדרישות למערכת ניהול סביבתי וחשיבותו

ISO 9001- ניהול איכות

ISO 9001- ניהול איכות

ISO 9001:2015 הנו התקן הבינלאומי המוכר עבור מערכת ניהול איכות – Quality Management Systems (QMS). התקן מספק לארגון מערכת עקרונות